Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Downhill bike στην Άνω Πόλη - Θεσσαλονίκη



Οι ξύλινες γεφυρώσεις σε σημεία του τείχους θέλω να παραμείνουν...